INTERN KOMMUNIKATION

Ett företags interna kommunikation är något som pågår varje dag. I alla beslut som fattas, i alla aktiviteter som pågår sker interna förflyttningar för att nå nya uppsatta mål. Effektiviten i den interna kommunikationen styr ofta företagets och den enskildes förmåga att prestera i hög respektive låg tillfredställelse i sin omvärld.

Hemmaplan utvecklar och förfinar kanaler för informationsspridning och dialog hos våra kunder samt tittar över cementerade förhållnings- eller arbetssätt. Hemmaplan konstaterar eller förändrar, utvecklar via kreativitet eller avvecklar till gagn för såväl anställda som företaget. Verktyget Hemmaplan är ett effektivt lagarbete som börjar inifrån.Bild
Hemmaplan
Storgatan 39
931 31 Skellefteå

info@hemmaplan.se
+ 46 (0)910 - 79 89 00


Hemmaplan är en del
av .wdo Meetings