INTERN KOMMUNIKATION

Ett företags interna kommunikation är något som pågår varje dag. I alla beslut som fattas, i alla aktiviteter som pågår sker interna förflyttningar för att nå nya uppsatta mål. Effektiviten i den interna kommunikationen styr ofta företagets och den enskildes förmåga att prestera i hög respektive låg tillfredställelse i sin omvärld.

Hemmaplan utvecklar och förfinar kanaler för informationsspridning och dialog hos våra kunder samt tittar över cementerade förhållnings- eller arbetssätt. Hemmaplan konstaterar eller förändrar, utvecklar via kreativitet eller avvecklar till gagn för såväl anställda som företaget. Verktyget Hemmaplan är ett effektivt lagarbete som börjar inifrån.Bild

info@hemmaplan.se
070-491 66 86

Litet men någonstans
Est 2007
Hemmaplan AB
556736-4889
Säte: Skellefteå