AFFÄRSUTVECKLING

Era affärer utvecklas på er hemmaplan. Detta sker redan idag, av egen kraft eller i samarbete med erfarna affärsutvecklare. Hemmaplan erbjuder metoder för att effektivisera affärsutvecklingsprocesser inom en rad områden. Efter en inledande kartläggnig skapar vi konkurrenskraftiga affärer och tränar er verksamhet att nå nya marknader.

Vår arbetsmetodik i utvecklingsprocessen är välbeprövad, vårt arbetssätt är inspirerande och lätta att ta sig an i alla led. SCORE
Att göra mål, det är väl det som matchen går ut på? Men hur vet vi i näringslivet att vi verkligen kommit i mål? Ger våra insatser den return of investment som vi förväntar oss. Studier visar att en osäker eller föränderlig hemmaplan minskar företagets förmåga att komma i mål, eller i rätt mål.

Med verktyget SCORE mäter vi fokuserat era insatser under processen och säkerställer företagets och individens ROI.

info@hemmaplan.se
070-491 66 86

Litet men någonstans
Est 2007
Hemmaplan AB
556736-4889
Säte: Skellefteå