EMPLOYER BRANDING

Employer Branding innebär att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke– att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren -  och leva upp till det - både för nuvarande personal och för de personer man vill rekrytera.

Vi har arbetat med kunder som Boliden Mineral, Pfizer, NCC, Skellefteå Kraft, WSP mfl.

I processen sätter vi formerna för vad ert varumärke står för, hur era medarbetare ser på sin arbetsgivares varumärken. Ett väl genomarbetat employer branding skapar förutsättningar för ert företag att lyckas.

I samarbete med .wdo meetings producerar vi alla kommunikativa möten för er, er befintliga och presumtiva personal.

info@hemmaplan.se
070-491 66 86

Litet men någonstans
Est 2007
Hemmaplan AB
556736-4889
Säte: Skellefteå